Łączenie elementów

Przeciągnij elementy po prawej stronie tak aby dopasować je do elementów po stronie lewej.