Skróty klawiaturowe:

 

Skróty  podstawowe w systemach Windows™:

ENTER    Wykonać polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi – np. otworzyć zaznaczony folder, plik, wystartować proces wyszukiwania w przeglądarce, itp.

CTRL+A      Zaznaczyć wszystko.

CTRL+C      Skopiować.

CTRL+X    Wyciąć.

CTRL+V                    Wkleić.

CTRL+S    Zapisać bieżącą aplikację, program, (plik).

CTRL+Z     Cofnąć ostatnią operację.

CTRL+Y     Ponownie wykonać cofniętą  operację.

CTRL+N                    Otwiera nowe okno bieżącego programu lub nową kartę w przeglądarce internetowej.

CTRL+F     Uruchamia opcję wyszukiwania.

CTRL + P       Drukuj dokument.

CTRL+SHIFT     Przełączyć układ klawiatury (sprawdź klawisz z i y).

ALT+F4       zamyka bieżące okno (folder, plik, program)

ALT+TAB     Przełączyć między otwartymi elementami (w Windows Vista lub 7 można użyć Windows_flaga_m.jpg zamiast ALT).

ALT+ENTER     Wyświetlić właściwości zaznaczonego elementu.

ALT+SPACJA     Otworzyć menu skrótów aktywnego okna.

ALT+podkreślona  litera      w nazwie menu  wyświetla odpowiednie menu.

*         Otwiera menu Start

*      +D     minimalizuje / maksymalizuje wszystkie otwarte okna – foldery i aplikacje (w Vista i 7 Windows_flaga_m.jpg + M)

*      +Shift+M        Przywrócić zminimalizowane okna.

*      +L      przechodzi do ekranu logowania do systemu (przełączanie użytkownika)

*      +Break/Pause      Wyświetlić okno dialogowe właściwości systemu Windows.

*      +E       Otworzyć okno Mój komputer/Komputer.

*      +F       Otwiera wyszukiwanie systemowe.

*      +R      Otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.

 

DELETE     Usunąć do kosza.

SHIFT+DELETE       Trwale usunąć zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu.

ESC – przerwać / anulować bieżącą operację (np. zamyka menu kontekstowe wybrane prawym przyciskiem myszki).

BACKSPACE    Wyświetlić folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer.

CTRL, przeciągając element  myszką poza okno    Skopiować zaznaczony element do wybranej lokalizacji.

CTRL+SHIFT, przeciągając element poza okno     Utworzyć skrót do zaznaczonego elementu.

CTRL+ESC        Wyświetlić menu Start.

TAB    Przejść do następnej opcji, np. w  formularzu.

SHIFT+TAB   – Przejść do poprzedniej opcji.

Litera klawiatury    naciśnięcie litery klawiatury wewnątrz folderu powoduje przejście do pliku zaczynającego swoją nazwę od tej litery.

CTRL+ALT+DELETE    Menadżer zadań systemu Windows.

 

F1     Wyświetla pomoc techniczną.

F2        Zmienić nazwę zaznaczonego elementu (pliku, folderu).

F3        Wyszukać plik lub folder.

F4        Wyświetlić listę paska adresu w oknie folderu.

F5        Odświeżyć aktywne okno / stronę internetową.

F6        Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu.

F10      Uaktywnić pasek menu aktywnego programu.

F11     Przełączenie obiektu na pełne okno ekranu.

 

Nawigacja w dokumencie tekstowym:

Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszki  – zaznacza wyraz

Potrójne kliknięcie lewym klawiszem myszki  – zaznacza cały akapit

Home   Początek wiersza

End        Koniec wiersza

PgUp     Strona do góry

PgDn     Strona w dół

Ctrl + Home       Początek dokumentu

Ctrl + End            Koniec dokumentu

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO        Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego wyrazu.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO            Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ                               Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ            Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu.

CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki       Wyróżnić blok tekstu.

Skróty dodatkowe:

SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki    Zaznaczyć kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczyć tekst w dokumencie.

SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM   Zapobiec automatycznemu odtwarzaniu dysku CD.

Shift podczas wkładania CD-ROMu         Zapobiega automatycznemu uruchomieniu domyślnego programu z płyty

Internet Explorer:

Home   Przesunięcie niżej

End        Koniec strony

Esc         Przerwij

Tab        Następny element (odsyłacz, obraz, ramka, lista, pole)

Enter     Przejście do zaznaczonego odsyłacza

F11         Pełny ekran

Alt + strzałka w prawo  Następna strona WWW

Alt + strzałka w lewo     Poprzednia strona WWW

Shift + Tab          Poprzedni element

Shift + F10          Menu kontekstowe odsyłacza

Strzałka w dół   Początek strony

Strzałka w górę                Przesunięcie wyżej

Ctrl + Tab            Następna ramka

Ctrl + Shift + Tab              Poprzednia ramka

Ctrl + B Organizacja ulubionych

Ctrl + F  Znajdź

Ctrl + H Historia

Ctrl + N Nowe okno

Ctrl + O Nowa strona

Ctrl + P Drukuj

Ctrl + S  Zapisanie aktualnej strony

Uruchamianie komputera:

Pause   Wstrzymanie procedury startowej

Enter     Kontynuowanie wstrzymanej procedury startowej

Del, F1  Setup BIOSu

F4           Uruchomienie systemu operacyjnego funkcjonującego przed zainstalowaniem Windows (o ile nie został usunięty)

F5           Uruchomienie Windows w trybie awaryjnym

F6           Uruchomienie Windows w Trybie awaryjnym ze sterownikami sieciowymi

F8, Ctrl  Menu z opcjami startowymi

Ctrl + F5               Uruchomienie trybu MS-DOS bez plików startowych i sterowników napędów skompresowanych

Shift + F5             Uruchomienie trybu MS-DOS bez plików startowych, ale z użyciem sterowników napędów skompresowanych (DBLSPACE)

Shift + F8             Uaktywnienie potwierdzania każdego polecenia w ramach procedury startowej

Shift      Wstrzymanie uruchamiania programów z grupy Autostart

Myszka:

Alt + dwukrotne klikniecie          Właściwości wybranego elementu

Ctrl podczas przeciągania            Kopiowanie wybranego elementu

Ctrl + Shift podczas przeciągania              Utworzenie skrótu do obiektu

Shift podczas przeciągania          Przeniesienie danego elementu

Shift + PPM        Alternatywne menu kontekstowe m.in. z poleceniem Otwórz z...

Shift + dwukrotne klikniecie elementu Otwarcie elementu w Eksploratorze

Przeciąganie PPM           Po upuszczeniu elementu pojawi się menu

Dwukrotne klikniecie paska tytułowego okna   Maksymalizacja / przywrócenie okna

Opracował: Radosław Wylon

www.bte.edu.pl