Uzupełnij brakujące wyrazy - Bezpieczeństwo w sieci Internet

W tekście usunięto niektóre wyrazy, uzupełnij je poprawnie
Jednym z najpopularniejszych zagrożeń w sieci Internet są , konie trojańskie oraz programy typu spyware oraz rootkit. Istnieje rówież ryzyko włamania do naszego komputera z zewnątrz.
Podstawową cechą wirusa jest zdolność do samodzielnego się i innych plików. Koń trojański to najczęściej złośliwy kod programu umieszczony w "normalnym" , który wykonuje się bez naszej .
Programy typu spyware i rootkit to programy, które nasz komputer w celu pozyskania określonych danych, np.: naszych danych osobowych, czy kluczy do logowania bądź instalacji programów. Innym sposobem nieuczciwego pozyskania naszych danych osobowych jest fałszywy z prośbą o ich udostępnienie. Wirusy mogą uszkodzić nasze programy, pliki, system operacyjny, a nawet komputerowy.

Aby uniknąć tych zagrożeń lub zminimalizować ich ryzyko i skutki powinniśmy przestrzegać następujących zasad. Podstawowym zabezpieczeniem przed zagrozniami sieciowymi jest instalacja i częsta programu . Używając tegoż programu powinniśmy skanować wszystkie przychodzące do nas ze świata zewnętrznego pilki i programy. Firewall (który może być częścią programu ) zajmuje się blokowaniem dostępu szkodliwego oprogramowania do naszego komputera. Możemy także skorzystać z darmowego, tzw. on-line w celu sprawadzenia naszego komputera.

Pamiętajmy, iż nie powinniśmy na naszym komputerze programów ani otwierać załączników poczty e-mail pochodzenia. Powinniśmy także regularnie aktualizować system . Dobrym nawykiem jest również nie korzystanie z konta podczas używania Internetu oraz nie instalowanie oprogramowania.