Krzyżówka 3 - sprzęt & sieci

Uzupełnij krzyówkę korzystając z numerów pól krzyżówki oraz pól do wpowadzania danych powyżej.
1   2    3      4        5      
      6       7        
                 
 8       9             
                 
 10      11             12   
                 
                 
    13        14    15       
                 
                 
       16            
 17                  
                 
 18                  
                 
        19