Krzyżówka 2 - sieci komputerowe

Wypełnij krzyżówkę korzystając z pól przy pytaniach.
1             2      3   4        
                      
                5        
 6       7                  
      8         9        10     
 11                       
        12   13               
             14